Apbalvojumi

Ar LKP Liepājas pilsētas komitejas un pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildkomitejas Goda rakstu apbalvoti: par aktīvu darbu jaunatnes militāri patriotiskajā audzināšanā un sagatavošanā dienestam Padomju Armijā J. Gagarlna Liepājas DOSAAF aviācijas tehniskais sporta klubs; par aktīvu darbu jaunatnes militāri patriotiskajā audzināšanā un labiem sasniegumiem sportā šī kluba lidotāja instruktora planieriste Daina Vilne, 


Ar pilsētaa Tautas deputātu padomes Izpildkomitejas Goda rakstu apbalvoti par aktīvu darbu jaunatnes militāri patriotiskajā audzināšanā un labiem panākumiem sportā J. Gagarlna Liepājas DOSAAF aviācijas tehniskā sporta kluba lidotāja instruktore planieriste Tatjana Kuzmlna; 

Comments are closed.