1960

Aplidota turpat puse zemeslodes

28.12.1960 RAŽENA DARBA GADS Ja saliktu vienu otram galā tos daudzos kilometrus, ko šogad , nolidojuši Liepājus planiensti, tad tiešām iznāktu, ka viņi aplidojuši turpat vai pusi zemeslodes. Kluba šā gada bilancē raksturīgākais tas, ka līdzas republikas rekordistam Edvīnam Vilnim … Uzzināt vairāk

Planieri saņemti – rekordi neizpaliks

05.11.1960 Divi AN-11 planieri Liepajas kluba lidotāju aplenkti. Tas bija pirms pāris nedējām, kad Liepājos planieristi saņēma priecīgo vēsti, ka. DOSAAF Vissavienības Centrālā Komiteja klubam piešķīrusi divus rekord planierus “A-11” un agregātu planieru startam. Tā bija nevien lieliska pirmssvētku velte, bet ari kolektīva raženā darba spilgts apliecinājums. … Uzzināt vairāk

Pieaug interese par aviasportu

20.08.1960 Šinīs dienās mūsu zeme atzīmēja visas tautas svētkus PSRS Gaisa Flotes dienu. Liepfijas aviasportisti sagaidīja šo dienu ar jauniem sasniegumiem aviācijas sporta attīstībā. Liepājas aviamodelisti jūlijā republikāniskajās sacensībās izcīnīja pirmo vietu. It sevišķi jāatzīmē bb. Skamaru, Auri, Kreži, Petrovski, Djakovu, Lagzdiņu, Lazarenko,  … Uzzināt vairāk