20.08.1960

Šinīs dienās mūsu zeme atzīmēja visas tautas svētkus PSRS Gaisa Flotes dienu.

Liepfijas aviasportisti sagaidīja šo dienu ar jauniem sasniegumiem aviācijas sporta attīstībā. Liepājas aviamodelisti jūlijā republikāniskajās sacensībās izcīnīja pirmo vietu. It sevišķi jāatzīmē bb. Skamaru, Auri, Kreži, Petrovski, Djakovu, Lagzdiņu, Lazarenko,  Gravanu, Jurševski, Vēveri, kūtri pieliek daudz pūļu un centības aviamodelisma pilnveidošanā. 

Visai populārs mūsu pilsētā ir planieru sports. DOSAAF pilsētas komitejas sabiedriskais planieristn klubs 1960. gadā paveicis plašu darbu sportistu planieristu sagatavošanā. levērojami pieaudzis to sportistu skaits, kuri sekmīgi apgūst lidošanu planieri. Biedri Vilnis, Vēsmiņš, Madjarovs un īsti planieru sporta entuziasti.

1960. gadā paplašinājusies un nostiprinājusies planieristu kluba tehniskā bāze. Patlaban šim klubam ir pieci planieri. No tiem divi EV-4 uzbūvēti pašu spēkiem pēc Liepājas planieru konstruktora E. Viļņa konstrukcijas. So planieru lidīpaŠības nav sliktākas, kā pirmšķirīgiem planieriem.

Planieristu klubam ir ari cita tehnika, kas nepiecie  šama normāliem treniņiem lidošanā. Tā rezultātā 1960. g. septiņos mēnešos pilsētas planieristi lidojuši daudz vairāk nekā divos iepriekšējos gados.

Lielu palīdzību planieristu kluba materiāli tehniskās bāzes izveidošanā un nostiprināšanā sniedza pilsētas uzņēmumi Zivju kombināts, metālizstrādājumu rūpniecības kombināts, Liepājas lauksaimniecības mašīnu rūpnīca, «Sarkanais metalurgs» un citi.

Pilsētā pieaug izpletņlēcēju rindas, it sevišķi pēc tam, kad ierindā stājies izpletņlēcēju tornis.

B. Protikorovs, DOSAAF Liepājas pilsētas komitejas priekšsēdētājs 

Comments are closed.